Om os

Charlotte
Jeg er 52 år og uddannet laborant, og har i mange år arbejdet med arbejdsmiljø indenfor hospital- og kommunalregi. For 11 år siden startede jeg firmaet HandicapAssistance. Jeg var et år forinden begyndt at tage døgnvagter som handicaphjælper, og følte at jeg kunne gøre en forskel indenfor området.

Interessen for at hjælpe andre, samt min erfaring fra en nær pårørende der følte sig utilstrækkeligt hjulpet af hjemmeplejen, har efterfølgende givet mig lyst til at starte SeniorAssistance. Min opfattelse er at den offentlige hjælp der tilbydes de ældre i dag til stadighed begrænses, og at mange derfor sidder tilbage med et uopfyldt behov for pleje og omsorg.

 

Susanne
Jeg er 48 år og uddannet sygeplejerske, med stor erfaring inden for de kirurgiske specialer urologi, ortopædi og mave/tarm, samt en hel del erfaring fra akutmodtagelsen. Jeg har endvidere arbejdet 2 år hos Lægernes Sundhedscenter, hvor fokus var på forebyggelse af sygdom, ved hjælp af råd og vejledning om kost og motion m.m. Derudover har jeg stor erfaring fra hjemmesygeplejen.

De sidste 6 år har jeg arbejdet sammen med min grandkusine Charlotte i hendes firmaer HandicapAssistance og SeniorAssistance, hvor jeg nyder at højeste prioritet er det enkelte menneskes tilfredshed og et godt arbejdsmiljø. Vi er et godt team da vi begge holder meget af at hjælpe og være der for andre.